aridità

aridità

umidità, fertilità, fecondità.
affettuosità, generosità