fervoroso

fervoroso

freddo, indolente, torpido, impassibile