gravità

gravità

leggerezza, levità, disinvoltura, spigliatezza