perspicuità

perspicuità

oscurità, incomprensibilità