rigorosità

rigorosità

rilassatezza, indulgenza, bonarietà