vastità

vastità

piccolezza, strettezza, angustia