velenosità

velenosità

benignità, bonarietà, bontà