ravveduto

ravveduto

ostinato (nel male), recidivo, impenitente