ebetudine

ebetudine

intelligenza, acume, sagacità