perfidia

perfidia

lealtà, fedeltà, bontà, benignità, benevolenza