squilibrare

squilibrare

equilibrare.
equilibrarsi, riassestarsi